Dr. Entela Çobani

Dr. Entela Çobani është biologe dhe lektore pranë Departamentit të Inxhinierisë së Mjedisit në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik i Tiranës.

Prof.Dr. Ferdinand Bego

Prof.Dr. Ferdinand Bego është pedagog dhe lektor i moduleve “Zoologji Vertebrore” dhe “Biodiversiteti dhe Ruajtja e tij”, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.

Prof.Asoc.Dr. Mihallaq Qirjo

Prof.Asoc.Dr. Mihallaq Qirjo është pedagog dhe lektor i lëndëve “Ekologji” dhe “Ekologji e Ekosistemeve”, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.

Dr. Ani Bajrami

Dr. Ani Bajrami ёshtё punonjёse kёrkimore-shkencore nё Muzeun e Shkencave tё Natyrёs dhe lektore e lёndёs sё Antropologjisё nё Fakultetin e Shkencave tё Natyrёs, Universiteti i Tiranёs.